Detailní informace o místnosti C118

budovaC
podlaží1NP
účeldílna praktické výuky
kapacita0
pracovištěKDK – Ústav kovových a dřevěných konstrukcí