Detailní informace o místnosti E126

budovaE
podlaží1NP
účelrampa
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů