Detailní informace o místnosti E107

budovaE
podlaží1NP
účelučebna
kapacita26
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví