Detailní informace o místnosti E118a

budovaE
podlaží1NP
účelWC
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů