Detailní informace o místnosti E122

budovaE
podlaží1NP
účelúklidová místnost
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů