Detailní informace o místnosti E119

budovaE
podlaží1NP
účelWC ženy
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů