Detailní informace o místnosti E113

budovaE
podlaží1NP
účelrozvodna, rozvodný uzel
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů