Detailní informace o místnosti E101

budovaE
podlaží1NP
účelvýtah
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů