Detailní informace o místnosti E106

budovaE
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví