Detailní informace o místnosti E118

budovaE
podlaží1NP
účelWC pro invalidy
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů