Detailní informace o místnosti E105b

budovaE
podlaží1NP
účelpodesta
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů