Detailní informace o místnosti E125

budovaE
podlaží1NP
účelWC
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů