Detailní informace o místnosti E111

budovaE
podlaží1NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví