Detailní informace o místnosti E104

budovaE
podlaží1NP
účelzádveří
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů