Detailní informace o místnosti E124

budovaE
podlaží1NP
účelWC
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů