Detailní informace o místnosti E123

budovaE
podlaží1NP
účelWC muži
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů