Detailní informace o místnosti E103

budovaE
podlaží1NP
účelhala
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů