Detailní informace o místnosti E110

budovaE
podlaží1NP
účelpočítačová učebna
kapacita12
pracovištěSZK – Ústav stavebního zkušebnictví