Detailní informace o místnosti Z078

budovaZ1
podlaží1S
účelsklad technických zařízení
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů