Detailní informace o místnosti Z031

budovaZ1
podlaží1S
účelvýtah
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů