Detailní informace o místnosti Z016

budovaZ1
podlaží1S
účelkancelář
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů