Detailní informace o místnosti Z032

budovaZ1
podlaží1S
účelWC muži
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů