Detailní informace o místnosti Z023

budovaZ1
podlaží1S
účeldílna
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů