Detailní informace o místnosti Z027

budovaZ1
podlaží1S
účeldílna
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů