Detailní informace o místnosti Z028

budovaZ1
podlaží1S
účelšatna
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů