Detailní informace o místnosti Z008

budovaZ1
podlaží1S
účelsklad
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů