Detailní informace o místnosti Z034

budovaZ1
podlaží1S
účelsklad technických zařízení
kapacita0
pracovištěMAT – Ústav matematiky a deskriptivní geometrie