Detailní informace o místnosti Z014

budovaZ1
podlaží1S
účelkancelář
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů