Detailní informace o místnosti Z037

budovaZ1
podlaží1S
účelarchiv/depozit
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů