Detailní informace o místnosti E333

budovaE
podlaží3NP
účelWC
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů