Detailní informace o místnosti E327

budovaE
podlaží3NP
účelWC ženy
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů