Detailní informace o místnosti E305

budovaE
podlaží3NP
účelpracovna asistentů/doktorandů
kapacita0
pracovištěBZK – Ústav betonových a zděných konstrukcí