Detailní informace o místnosti E331

budovaE
podlaží3NP
účelWC muži
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů