Detailní informace o místnosti E301

budovaE
podlaží3NP
účelvýtah
kapacita0
pracovištěSPA – Správa areálů