Detailní informace o místnosti E326a

budovaE
podlaží3NP
účelWC
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů