Detailní informace o místnosti E330

budovaE
podlaží3NP
účelúklidová místnost
kapacita
pracovištěSPA – Správa areálů