Detailní informace o místnosti E315

budovaE
podlaží3NP
účelpočítačová učebna
kapacita12
pracovištěBZK – Ústav betonových a zděných konstrukcí