Starý web fakulty je rušen, pokračujte prosím na www.fce.vutbr.cz.

V této kapitole najdete základní informace o ovládání Wordu (jak začít s novým dokumentem, jak pokračovat v práci na již vytvořeném dokumentu apod).

Druhá část se věnuje obecným poznatkům, týkajícím se základních informací o psaní textů na počítači — čím se liší od psaní na psacím stroji — a základním informacím z typografie.