sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-right 
   Grafický editor arrow-right 
   Práce
  s obrázky
arrow-right 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiu

Práce s grafikou ve Wordu

Grafické prvky můžeme do Wordu dostat dvěma způsoby (případně jejich kombinací):

  • Nakreslit obrázky přímo v grafické editoru Wordu. Tato možnost je vhodná pro jednoduchá schémata, několik zvýrazŇujících prvků či velmi jednoduché obrázky. Grafický editor lze také použít k dotvoření obrázků vložených ze souboru a k některým manipulacím s těmito obrázky (např. změna pořadí).
  • Vložit do dokumentu obrázek (graf apod.) vytvořený v jiném grafickém programu. Tímto způsobem můžeme do dokumentu vložit naskenované fotogravie, plány či grafy vytvořené ve speciálním programu. Obrázky lze ve Wordu ještě dodatečně upravit, zejména jim změnit velikost případně ořezat. Obecně se ale nedoporučuje výrazné změny velikosti provádět přímo ve Wordu. Je vhodnější mít obrázek v přiměřené velkosti již z původního softwaru.
Obrázky lze do dokumentu vložit do textu (malé obrázky sloužící jako znaky, např. tlačítek) nebo za či před text. V tom případě mohou mít obrázky nastaven způsob obtékání textem (obrázek stojí na místě a text kolem něho obtéká).

Připravte se na to, že dokumenty obsahující větší množství obrázků jsou velké a i jejich zobrazování ve Wordu (např. při stránkování) bývá pomalé. Proto je vhodné umisťovat obrázky do textu až jako jednu z posledních činností.