Starý web fakulty není již udržován, aktuální informace naleznete na www.fce.vutbr.cz.
     English

Dostupné studijní materiály

V této sekci se vyskytují studijní materiály připravované jednotlivými ústavy. Jsou tu jednak kompletní internetové učební texty (např. AutoCAD nebo Excel) a jednak podpůrné materiály pro cvičení z jednotlivých předmětů (protokoly, náplně úloh).

Dalším zdrojem informací jsou servery elektronických kurzů.

1.x
3.x

 

Pokud máte zájem o umístění materiálů v této sekci, obraťte se na správce stránek.