Starý web fakulty je rušen, pokračujte prosím na www.fce.vutbr.cz.

Starý web je rušen

Pokračujte, prosím, na web nový www.fce.vutbr.cz.