sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-right 
   První kroky arrow-left 
   Písmo arrow-left 
   Sazba odstavců arrow-left 
   Prvky na stránce arrow-left 
   Publikace arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiu

Motto: Podobně jako je morálně nepřípustné veřejně publikovat texty s pravopisnými chybami, je stejně nepřípustné publikovat texty s vážnými typografickými chybami.

Zatímco práce s neproporcionálním textem v sobě skrývá principiálně totéž co práce na obyčejném psacím stroji, u proporcionálního textu je situace diametrálně odlišná. Proporcionální text se používá zejména proto, že slova takto vzniklá tvoří dobře čitelné grafické celky, protože jednotlivá písmena jsou seskládána těsně u sebe. Za mnoho let používání tohoto písma v knihách a časopisech mnoho generací školených odborníků — sazečů vytvořilo ustálený způsob, jak skládat písmena k sobě, aby tvořila skutečně kvalitní grafický celek. Tento způsob není nikterak jednoduchý, hraje zde roli celá řada faktorů a parametrů, které je třeba citlivě ovlivňovat.

Pro počítačové programy, které zpracovávají proporcionální text, se postupně vžil pojem Desk Top Publishing (česky systémy pro malou publikační činnost, doslova publikování na stole). Vývoj počítačových programů dospěl k těmto systémům ze dvou směrů: jednak vznikly systémy, které modelovaly opravdovou sazečskou práci v tiskárně, a to včetně možností, které fotosazba a elektronické sazba umožňují, jednak z druhé strany postupným vývojem programů modelujících psací stroj, které přibraly ke svým původním možnostem práci s proporcionálním textem. Hranice obou skupin jsou v současné době velmi neostré, neboť vlivem různých faktorů se i ty špatně postavené systémy mírně vylepšují a ty příliš profesionální se snaží více přizpůsobit běžným uživatelům. Veskrze však lze konstatovat, že i se špatným systémem se v rukou odborníka zrodí kvalitní dokument (jen se víc nadře) a totéž platí i naopak — i sebelepší systém může být pohřben diletantem. Proto tedy mnohem více než důkladný rozbor různých počítačových systémů pomůže průprava typografická.

Pokud máte chuť a čas, můžete se seznámit s přednáškami z typografie a zpracování textů, které probíhají v zimním semestru prvního ročníku.