sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-right 
   Podrobnosti arrow-left 
   Exotické znaky arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiu

Úpravy vzhledu textu, které se týkají jednotlivých znaků (slov) jako je jejich velikost, font apod. děláme buďto přes tlačítka (jednoduché úpravy) nebo přes nabídku Formát/Písmo.

Zde vysvětlíme základní tlačítka na formátování vzhledu písma a podrobnosti naleznete v odkazované části. 

Než se pustíte do prvních pokusů se vzhledem písma, prostudujte si základní typografická pravidla v této oblasti.

Nástroje na změnu fontu a stupně (velikosti) písma. U všech těchto nástrojů platí totéž: buďto nejprve nastavíme hodnoty a potom začneme psát nebo nejprve napíšeme celý text a potom vybíráme jeho části, které chceme změnit. Při výběru fontu je třeba mít na paměti, že ne všechny fonty „umí česky“.

Nástroje na změnu řezu písma. Postupně znamenají tučné písmo, kurzívu a podtržené písmo. Můžeme zamáčknout několik tlačítek současně — dostaneme pak např. podtrženou kurzívu.


procvičení: 1. cvičení, 2. cvičení a souhrnné cvičení.