sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-right 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 

Styly

Styly jsou základním kamenem všech textových editorů. Umožňují efektivní práci s delším dokumentem a jeho snadné úpravy. Pomáhají při sjednocení formálního vzhledu dokumentu. Shrnují formátovací možnosti pro písmo, odstavce, tabelátory, číslování či  ohraničení stránek do jednoho pojmenovaného stylu, čímž můžeme nastavovat více vlastností odstavců (v menší míře i znaků) najednou. Pomocí stylů lze velmi efektivně dosáhnout číslování kapitol, jednotného vzhledu různých úrovní nadpisů apod.

Se styly můžeme pracovat dvojím způsobem — používat je okamžitě při psaní textu nebo nejprve text napsat a potom přiřadit jednotlivým částem dokumentu styly. Obvykle kombinujeme obě tyto možnosti. Při psaní textu použijeme vlastně okamžitě styl pro základní odstavcový text a většinou i pro nejdůležitější nadpisy. Další styly potom většinou použijeme při konečných úpravách textu.

Styly můžeme použít předdefinované, t.j. ty, které jsou připraveny ve Wordu, nebo si vytvořit vlastní styly případně upravit předdefinované. Pro každý styl můžeme mít nastavenu klávesovou zkratku pro snazší přiřazení stylu vybranému textu.

Je třeba si uvědomit základní výhodu stylů — oprava ve stylu (např. velikosti písma) se okamžitě projeví ve veškerém textu, který má tento styl přiřazen.

Do stylu odstavce může být zahrnuto:

 • Písmo (velikost, barva, řez, efekty)
 • Odstavcové vlastnosti (zarovnání, odsazení)
 • Vlastnosti toku textu (zalomení stránky, svázání řádků)
 • Nastavení tabelačních zarážek
 • Ohraničení a stínování
 • Číslování a odrážky
 • Jazyk

Úpravy existujících stylů i nastavení nových stylů

provedeme v nabídce Formát/ StylĽ.

styly1.jpg (53041 bytes)

Jednotlivé části tohoto dialogového panelu mají následující význam:

 1. V levé části panelu jsou zobrazeny styly, ze kterých vybíráme. Můžeme mít zobrazeny všechny styly (to je většinou zbytečně moc), jen použité styly (což je většinou nejpraktičtější) nebo jen uživatelem definované styly.
 2. U každého vybraného stylu se zobrazí popis jeho nastavených hodnot.
 3. Tlačítkem Nový definujeme nový styl (bude popsání v dalším).
 4. Tlačítkem Upravit provádáme změny v již definovaných stylech. Další postup je shodný s definicí nového stylu.
 5. Ze seznamu můžeme také nepotřebné styly odstranit.
 6. Pokud uzavřeme tento dialogový panel tlačítkem Použít, provedou se nastavené změny ve stylech a odstavci, ve kterém je kurzor příp. vybrané části textu, se přiřadí poslední nastavovaný styl.
 7. Pokud k ukončení použijeme tlačítko Zavřít, dialogové okno se zavře a změny se provedou ve všech částech dokumentu tak, jak mají nastavené styly. (Bez ohledu na aktuální polohu kurzoru.)

Pokud nastavujeme nový styl resp. upravujeme existující styl můžeme nastavit resp změnit:

 1. Název — každý styl musí mít své jedinečné jméno, které by mělo vystihovat, o jaký styl se jedná (např. Nadpis1, odsazený, apod.)
 2. Typ stylu — můžeme jen nastavit, ne dodatečně měnit. Typ stylu odstavec je častěji používaný. Nastavení tohoto stylu se vždy týká celého odstavce textu.
  Styl typu znak slouží k vyznačování jednotlivých slov (vět) v rámci jednoho odstavce. Má pochopitelně menší škálu možností omezenou na znakové vlastnosti.
 3. Založit na — určuje, ze kterého stylu má být přebráno nastavení. Styl z tohoto stylu přebírá všechna nastavení a liší se jen v tom, co explicitně změníme.
 4. Navazující styl — určuje, jaký styl bude mít navazující odstavec. Toto nastavení se projeví, pokud text s nastavenými styly přímo píšeme. Například: Nadpisys mají styl Nadpis1 a ve stylu navazující styl Bez_odsazení. Při psaní budu postupovat takto: Nastavím styl Nadpis1 (klávesovou zkratkou nebo z  nabídky), napíšu text nadpisu, entrem ukončím odstavec (nadpis), píšu dál a  automaticky mám nastavený styl Bez_odsazení.
 5. Formát - je tlačítko, které zpřístupní možnosti nastavování formátových vlastností pro tento styl. Popis jednotlivých dialogových panelů je uveden u příslušných částí (Písmo, Odstavce...).
 6. Klávesová zkratka - je velmi vhodná, pokud budeme styly přiřazovat přímo z editoru a nechceme neustále rozbalovat nabídku se styly.