sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-right 
   Zarovnání,
   odsazení
arrow-left 
   Tok textu arrow-left 
   Ohraničení,
   stínování
arrow-left 
   Tabelátory arrow-left 
   Odrážky
   a číslování
arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiu

Všechny odstavcové vlastnosti se týkají vždy celého odstavce (nemůže být polovina odstavce např. zarovnána nalevo a polovina napravo). Můžeme je nastavit dopředu — při psaní se vlastnosti „dědí“ i do dalších odstavců — nebo napsat text a poté jeho část vybrat a upravit. Všechny zde uvedené vlastnosti mohou také být součástí stylů. Patří mezi ně:

  • způsob zarovnání okrajů odstavců
  • způsob zarovnání okrajů odstavceodsazení okrajů odstavce případně prvního řádku
  • zvýraznění celého odstavce hraničními čarami nebo podložením jinou barvou
  • umístění tabelačních zarážek
  • odrážky nebo číslování jednotlivých odstavců

Některé změny vzhledu odstavců lze provést přímo tlačítky, k dalším je třeba použít nabídek z menu Formát.

Tlačítka jsou vysvětlena v následujícím textu. Než se pustíte do zkoumání všech možností bylo by dobré alespoň něco málo vědět o způsobu zpracování odstavců  z hlediska typografie.


procvičení: 1. cvičení, 2. cvičení a souhrnné cvičení.