sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
   První kroky arrow-left 
   Písmo arrow-left 
   Sazba odstavců arrow-left 
   Prvky na stránce arrow-left 
   Publikace arrow-right 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiu

Publikace (knihy, výzkumné zprávy, diplomové práce) mají své klasické části. Popíšeme je u knih, kde jsou nejúplnější, u prací menšího rozsahu jsou pak některé vynechány.

Kniha začíná obálkou s titulem. Je to výrazně provedený název knihy, autoři, případně další velmi stručné informace (např. nakladatel). Ve vnitřní části může následovat patitul — stránka, kde jsou v daleko méně výrazné podobě opakovány informace z titulu. Za ním je opět opakovám titul, který obvykle vypadá stejně jako na obálce. Titul i patitul se nacházejí na pravých stránkách.   Levé stránky jsou prázdné — tzv. vakáty. Na rubu titulu se může nacházet celá řada technických informací, copyright, případně číslo ISBN. ISBN = International Standard Book Numbering; agentura ISBN zajišťuje, aby každý vydaný knižní titul měl své jednoznačné číslo.

Další listy (počínaje následující pravou stranou) obsahují přední část knihy (předmluvu, úvod, obsah).

Hlavní část knihy je textová masa dělená do kapitol, někdy i do větších celků — částí.

Zadní část knihy obsahuje obvykle dodatky nebo rejstříky a tiráž (údaje o titulu, autorech, nakladateli, úpravci, rozsahu, nákladu, tiskárně apod.).

Struktura kapitol, podkapitol  a dalších menších částí knihy by měla být zcela zřetelně vyjádřena volbou písma pro nadpisy. Je například matoucí, použije-li se pro určitý nadpis tučného písma 12 b a pro nadpis důležitější kurzívu 10 b. Přirozenou možností je používat pro nadpisy tučného řezu, jehož stupeň se zvětšuje s důležitostí. Jinou možností je použití tučného řezu pro důležité nadpisy, kurzívy pro méně důležité a obyčejného řezu pro třetí úroveň.