Starý web fakulty je rušen, pokračujte prosím na www.fce.vutbr.cz.

BU01 Informatika

Co bych měl znát z Excelu (úvod do cvičení v podobě textů a příkladů ve formátu .xmlx)

 • Úvod do MS Excelu: Pracovní prostředí, práce s buňkami, adresace buněk, kopírování obsahu buněk, chybová hlášení Excelu
 • Formátování buněk: Dialogová okna, formát "Číslo", formát "Datum", formát "Čas", "Vlastní formát buňky", příklady k procvičení
 • Kopírování vzorců: Replikace vzorců při jejich kopírování
 • Adresace buněk: Příklady k procvičení práce s relativními adresami buněk
 • Adresace buněk: Příklad k procvičení práce s absolutními adresami buněk
 • Adresace buněk: Příklad k procvičení práce se smíšenými adresami buněk
 • Co mohu využít: Pojmenovávání buněk, komentáře, závislosti vzorců, podmíněné formátování, ověřování vstupních dat, hledání řešení, Řešitel
 • Podmíněné formátování: Další příklady (ukázky) podmíněného formátování buněk
 • Formuláře: Ukázka práce s formulářovými prvky v Excelu
 • Funkce VYHLEDAT(...): Popis, syntaxe a použití funkce pro vyhledávání dat v databázi.
 • Funkce POZVYHLEDAT(...): Popis, syntaxe a použití funkce pro vyhledávání dat v databázi.
 • Funkce INDEX(...): Popis, syntaxe a použití funkce pro vyhledávání dat v databázi.

Učební texty ke cvičením

Ukázka řešených příkladů (použítí funkcí a postupů využitelných v technické praxi)