Detailní informace o místnosti Z268

budovaZ2
podlaží2NP
účelpočítačová učebna
kapacita20
pracovištěSPV – Ústav společenských věd