Detailní informace o místnosti Z250

budovaZ2
podlaží2NP
účelučebna
kapacita16
pracovištěSPV – Ústav společenských věd