Detailní informace o místnosti Z258

budovaZ2
podlaží2NP
účelpracovna učitelů
kapacita0
pracovištěSPV – Ústav společenských věd